Chiasehay.Net

Công cụ trực tuyến miễn phí này chuyển đổi hình ảnh PNG của bạn sang định dạng JPEG, áp dụng các phương pháp nén thích hợp. Không giống như các dịch vụ khác, công cụ này không yêu cầu địa chỉ email của bạn, cung cấp khả năng chuyển đổi hàng loạt và cho phép các tệp có kích thước lên tới 50 MB.


Cách chuyển đổi PNG sang JPG

  1. Tải lên bất kỳ hình ảnh định dạng PNG nào bạn muốn chuyển đổi thành JPG.
  2. Nhấp vào Tải lên hình ảnh và quá trình tải lên sẽ bắt đầu.
  3. Hình ảnh định dạng PNG sẽ tự động chuyển đổi sang định dạng JPG và liên kết tải xuống hình ảnh định dạng JPG sẽ được cung cấp.
  4. Nhấp vào "Tải xuống hình ảnh ở định dạng JPG" để tải xuống miễn phí hình ảnh đã chuyển đổi của bạn.

Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi PNG sang JPG miễn phí?

  1. Tải lên bất kỳ hình ảnh định dạng PNG nào bạn muốn chuyển đổi thành JPG.
  2. Nhấp vào Tải lên hình ảnh và quá trình tải lên sẽ bắt đầu.
  3. Hình ảnh định dạng PNG sẽ tự động chuyển đổi sang định dạng JPG và liên kết tải xuống hình ảnh định dạng JPG sẽ được cung cấp.
  4. Click on "Download Image in JPG" to download your converted image for free.