Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Nội dung tài liệu bao gồm:
1. Lý thuyết:
– Tiệm cận ngang và phương pháp tìm tiệm cận ngang.
– Tiệm cận đứng và phương pháp tìm tiệm cận đứng.
2. Phân dạng và bài tập cùng mức độ đề minh họa THPT môn Toán:
– Tìm tiệm cận đồ thị hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc đồ thị.
– Tìm tiệm cận đồ thị hàm số thông qua hàm số.
– Tìm giá trị tham số để đồ thị hàm số có đường tiệm cận thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 1. Hàm số y = f(x) = P(x)/Q(x).
+ Dạng toán 2. Hàm số y = f(x) = u – √v.

Ngoài ra, tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm (kèm đáp án và lời giải chi tiết) giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Tính đơn điệu của hàm số
Phân Dạng 32 Chủ Đề Quan Trọng Luyện Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán