Home / Tài liệu Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán phương trình – bất phương trình – Min Max Logarit

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán phương trình – bất phương trình – Min Max Logarit

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán phương trình – bất phương trình – Min Max Logarit

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Phương trình, Bất phương trình mũ và Min Max Logarit
Nội dung tài liệu bao gồm:
– Phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ và logarit
+ Phương pháp đưa về cùng cơ số
+ Phương pháp đặt ẩn phụ
+ Phương pháp hàm số.
– Bài toán chứa hàm số
+ Dạng 1. Tìm m để f(t;m) = 0 có nghiệm (hoặc có k nghiệm) trên D.
+ Dạng 2. Tìm m để bất phương trình f(t;m) ≥ 0 hoặc f(t;m) ≤ 0 có nghiệm trên miền D
– Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ mhất mũ và logarit

Tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm (kèm đáp án và lời giải chi tiết) giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân