Home / Tài liệu Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay
Nội dung tài liệu bao gồm các kiến thức cần nắm vững về mặt nón, mặt trụ và mặt cầu
Ngoài ra tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm (kèm đáp án và lời giải chi tiết) giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Thể tích khối đa diện