Home / Tài liệu Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Góc và Khoảng cách trong không gian

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Góc và Khoảng cách trong không gian

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Góc và Khoảng cách trong không gian

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Góc và Khoảng cách trong không gian

Nội dung tài liệu bao gồm:
– Góc trong không gian
Bài toán 1. Góc giữa đường thẳng a và đường thẳng b.
+ Phương pháp 1. Sử dụng song song.
+ Phương pháp 2. Sử dụng tích vô hướng.
+ Phương pháp 3. Ghép vào hệ trục tọa độ Oxyz.
Bài toán 2. Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P).
+ Phương pháp 1. Sử dụng kiến thức Hình học 11.
+ Phương pháp 2. Ghép vào hệ trục tọa độ Oxyz.
[ads] Bài toán 3. Góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q).
+ Phương pháp 1. Dựa vào định nghĩa.
+ Phương pháp 2. Tìm hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt vuông góc với mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q).
+ Phương pháp 3. Sử dụng công thức hình chiếu.
+ Phương pháp 4. Sử dụng công thức sin a.
+ Phương pháp 5. Ghép vào hệ trục tọa độ Oxyz.
– Khoảng cách trong không gian
Bài toán 1. Tính khoảng cách từ chân đường cao của hình chóp đến mặt bên của hình chóp.
Bài toán 2. Tính khoảng cách giữa cạnh bên và cạnh thuộc mặt đáy.

Tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm (kèm đáp án và lời giải chi tiết) giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đồ thị hàm số và các bài toán liên quan