Home / Tài liệu Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Nội dung tài liệu bao gồm:
– Tìm Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số
– Tìm M để giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số thỏa mãn điều kiện K
– Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối (chứa tham số).
– Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất hàm ẩn, hàm hợp
– Ứng dụng Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số giải bài toán thực tế
Ngoài ra, tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm (kèm đáp án và lời giải chi tiết) giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Tính đơn điệu của hàm số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *