Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Cực Trị của hàm số

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Cực Trị của hàm số

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Cực Trị của hàm số

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Cực Trị của hàm số
Nội dung tài liệu bao gồm:
– Tìm cực trị thông qua đồ thị hàm số, bảng biến thiên.
–  Xác định cực trị của hàm số không chứa tham số.
– Tìm giá trị tham số m để hàm số đạt cực trị tại x = x0.
– Tìm giá trị tham số m để hàm số có n cực trị.
– Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
– Tìm giá trị tham số m để hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
– Tìm giá trị tham số m để hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
– Bài toán cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
– Tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn.
Tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề Cực Trị của hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân