Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N1

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N1

Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N1

N1- mức độ cao cấp, là thách thức mà bất cứ ai muốn chinh phục tiếng Nhật đều có mong muốn vượt qua. Để đạt được N1, vốn từ vựng của bạn phải cực kì phong phú, các kĩ năng khác cũng yêu cầu cao hơn nhiều so với các cấp độ dưới. Tuy nhiên, khi đã đạt được N1, tương đương với mức độ hiểu các tình huống đa dạng và sự tự tin trong giao tiếp chính là thành quả vô cùng xứng đáng dành cho bạn nếu bạn đầu tư thời gian và tâm sức để ôn luyện.


(条件がある場合は、元の本を購入する必要があります)

Download Từ vựng: PDF

Xem thêm tài liệu:
Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! – N1