Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng hợp 936 Bài tập trắc nghiệm Số Phức – Ôn thi THPT

Tổng hợp 936 Bài tập trắc nghiệm Số Phức – Ôn thi THPT

Tổng hợp 936 Bài tập trắc nghiệm Số Phức – Ôn thi THPT

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh 936 Bài tập trắc nghiệm Số Phức
Nội dung tài liệu bao gồm:
– Phần 1. Tóm tắt lý thuyết.
– Phần 2. Số phức và các phép toán (453 câu).
A. Bài tập (260 câu).
B. Hướng dẫn giải.
C. Bài tập tự luyện (193 câu).
– Phần 3. Phương trình và các bài tập tìm số phức thỏa mãn điều kiện (256 câu).
A. Bài tập (130 câu).
B. Hướng dẫn giải.
C. Bài tập tự luyện (126 câu).
– Phần 4. Biểu diễn hình học của số phức, tìm tập hợp điểm (227 câu).
A. Bài tập (138 câu).
B. Hướng dẫn giải.
C. Bài tập tự luyện (89 câu).

Tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm (kèm đáp án và lời giải chi tiết) giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.
Chúc các bạn học tập và thi tốt!

Download Tài liệu: Tại đây

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán Góc và Khoảng cách trong không gian
Tài liệu ôn thi THPT môn Toán