Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3

Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3

Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3

Nếu như số lượng từ vựng tiếng Nhật N5, từ vựng tiếng Nhật N4 ít hơn 1000 từ ở mỗi cấp độ thì từ vựng tiếng Nhật N3 đã lên tới 1793 từ. Vì vậy, việc nắm vững và ôn tập chăm chỉ từ vựng ở giai đoạn này là vô cùng cần thiết.
Chúc các bạn học tập và thi tốt !

Download Từ vựng: PDF

Xem thêm tài liệu:
Tổng hợp từ vựng tiếng Nhật N1