Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp 1767 từ vựng tiếng Nhật N2

Tổng hợp 1767 từ vựng tiếng Nhật N2

Tổng hợp 1767 từ vựng tiếng Nhật N2

“Cần bao nhiêu từ vựng là đủ cho trình độ N2 tiếng Nhật?” là câu hỏi được rất nhiều người đang theo học ngôn ngữ này đặt ra. Ở mức N2, bạn đã ở trình độ “trung cấp” và chuẩn bị tiến đến mức “cao cấp”- N1, bạn đã có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày và phần nào hiểu được các tình huống đa dạng, việc giao tiếp từ đó mà lưu loát, linh hoạt hơn. Chính vì lẽ đó, N2 là một cấp độ không “dễ ăn” chút nào, bạn phải học khoảng 1000 chữ Hán và thuộc 6000 từ vựng.

Download Từ vựng: PDF

Xem thêm:
Sách 24 Quy tắc học Kanji trong Tiếng Nhật – Tập 1