Home / Tài liệu Ngoại Ngữ / Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật

Sổ tay tổng hợp từ vựng Mimikara N1

Sổ tay tổng hợp từ vựng Mimikara N1 Cùng gửi đến mọi người Sổ tay tổng hợp từ vựng Mimikara N1 Mimikara là sách dành cho các bạn học N1, N2, N3 đang được đông đảo người học tiếng Nhật lựa chọn. Sổ tay bao gồm 1170 từ vựng N1 sách Mimikara Oboeru …

Read More »

Sổ tay tổng hợp từ vựng N5

Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 Cùng gửi đến mọi người Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 bao gồm khoảng 1020 từ vựng bài 1 đến bài 25 sách Minano Nihongo. Mỗi từ vựng đều được liệt kê kèm theo từ …

Read More »