Home / Tài liệu Ngoại Ngữ / Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật

Sổ tay tổng hợp từ vựng Mimikara N1

Sổ tay tổng hợp từ vựng Mimikara N1 Cùng gửi đến mọi người Sổ tay tổng hợp từ vựng Mimikara N1 Mimikara là sách dành cho các bạn học N1, N2, N3 đang được đông đảo người học tiếng Nhật lựa chọn. Sổ tay bao gồm 1170 từ vựng N1 sách Mimikara Oboeru …

Read More »