Home / Tài liệu Ngoại Ngữ / Học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn

Download tài liệu 847 âm Hán Hàn

847 âm Hán Hàn Cuốn tài liệu “847 âm Hán Hàn” cung cấp tới bạn học 847 âm Hán Hàn, giúp bạn tiếp cận nhanh và cách học các từ vựng tiếng Hàn. Học xong tài liệu này chắc hẳn các bạn sẽ nắm được vốn từ vựng tiếng Hán …

Read More »

Từ Vựng TOPIK Theo Chủ Đề

Từ Vựng TOPIK Theo Chủ Đề Cùng gửi đến mọi người Từ vựng Topik theo chủ đề “Từ vựng Topik theo chủ đề” giúp các bạn học theo các chủ đề từ vựng trọng âm, phục vụ tốt cho kỳ thi topik sắp tới Hy vọng với tài liệu này …

Read More »

Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn

Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn Cùng gửi đến thầy cô và các bạn học sinh 2000 từ vựng tiếng Hàn “Sổ tay 2000 từ vựng tiếng hàn” được tuyển chọn từ các đề thi Topik, giúp các em ôn luyện và nắm bắt các từ vựng cần thiết, …

Read More »

Download 사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해 – KIIP Korean Class Level 5

Download 사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해 – KIIP Korean Class Level 5 KIIP Korean Class Level 5 법무부 사회통합프로그램 5단계 (한국사회 이해) 교육과정 등에 참여하는 이민자들이 한국사회 전반에 대해 보다 폭넓게 이해해 가고, 나아가 한국사회의 일원으로서 지녀야 할 기본소양과 자질을 충분히 함양해 가는데 도움을 주고자 하는 목적에서 만들어진 교재입니다.  (가능하다면 …

Read More »