Home / Tài liệu Ngoại Ngữ

Tài liệu Ngoại Ngữ

Download sách Tiếng Hàn Trong Gia Đình

Tiếng Hàn Trong Gia Đình “Tiếng hàn trong gia đình” là giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho những phụ nữ đến kết hôn nhập cư muốn học tiếng Hàn Quốc như một môn ngoại ngữ nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc học tiếng Hàn Quốc tại …

Read More »