Home / Tài liệu tiếng Nhật / Sổ tay tổng hợp từ vựng N5

Sổ tay tổng hợp từ vựng N5

Sổ tay tổng hợp từ vựng N5

Cùng gửi đến mọi người Sổ tay tổng hợp từ vựng N5
Sổ tay tổng hợp từ vựng N5 bao gồm khoảng 1020 từ vựng bài 1 đến bài 25 sách Minano Nihongo.
Mỗi từ vựng đều được liệt kê kèm theo từ vựng Kanji và Hán Việt (nếu có) nên rất thuận tiện trong việc tra cứu từ vựng và Kanji.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn học tập tốt.

Download từ vựng: PDF

Xem thêm Tài liệu:
Giáo trình みんなの日本語中級 I 本冊 – Minna No Nihongo Chuukyuu I Honsatsu