Home / Sách tóm tắt

Sách tóm tắt

Tóm tắt sách 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Tác giả: Roger Dawson Đôi nét về tác giả: Roger Dawson là một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về nghệ thuật thương lượng. Ông đã được trao hai giải thưởng cao nhất của Hiệp hội Diễn giả Hoa Kỳ: CSP …

Read More »

Tóm tắt sách Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công

 Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công Tác giả: Zig Ziglar Đôi nét về tác giả: Zig Ziglar là một chuyên gia bán hàng, diễn giả và là một tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ, hơn 25 đầu sách của ông là best seller như: Secrets of closing the sale, …

Read More »

Tóm tắt sách Kinh Doanh Dựa Trên Thành Viên

Kinh Doanh Dựa Trên Thành Viên Tác giả: John Warrillow Tóm tắt nội dung: Cuốn sách Kinh doanh dựa trên thành viên sẽ chỉ cho bạn cách áp dụng mô hình kinh doanh thuê bao vào doanh nghiệp của bạn, không quan trọng doanh nghiệp của bạn thuộc ngành nào …

Read More »

Tóm tắt sách Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi

Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi Tác giả: Takeshi Furukawa Đôi nét về tác giả: Takeshi Furukawa là một chuyên gia phát triển bản thân người Nhật.  Năm 2006, ông đã tạo ra phương pháp của riêng mình về cách các cá nhân có thể tạo và giữ …

Read More »

Tóm tắt sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại Tác giả: Jim Collins Đôi nét về tác giả: Jim Collins hiện đang đứng đầu “phòng nghiên cứu quản lý” ở Boulder, Colorado, chuyên nghiên cứu về các công ty vĩ đại lâu đời. Ông làm việc ở Đại học Stanford University Graduate Shool of …

Read More »

Tóm tắt sách Não Bộ Kể Gì Về Bạn ?

Não Bộ Kể Gì Về Bạn ? Tác giả: David Eagleman Đôi nét về tác giả: David Eagleman (sinh năm 1971) là nhà khoa học thần kinh tại Đại học Stanford. Nghiên cứu của Eagleman được công bố trên các tập san Science và Nature, ông cũng là tác giả …

Read More »

Tóm tắt sách Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim

Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim Tác giả: John Gray Đôi nét về tác giả: Tiến sĩ John Gray (Sinh 28/12/1951) là một chuyên gia quốc tế được công nhận trong lĩnh vực giao tiếp và các mối quan hệ; ông là tác giả của 12 cuốn sách …

Read More »

Tóm tắt sách Kiếm Tiền Siêu Tốc

Kiếm Tiền Siêu Tốc Tác giả: Mark Victor Hansen, Robert G. Allen Đôi nét về tác giả: Mark V. Hansen là chuyên gia trong lĩnh vực khai thác tiềm năng con người. Ông đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp …

Read More »