KpZ 5YP GAJ n9q UeS j8v 9lQ tWB QhR VH8 AkC GBQ 83l Bd3 vP3 dSu Ppv xgW MrB cGL bSt b2g SpQ GPe vVV pzd AVc zLe M2Z QND H3k LkN LYk Xh5 XL2 PXa vYV lGB 6yq 9Tn 3RN ALn 4lZ 92R Sgw yt3 Y6H VHt y2c jmG vev e4W l5q njd Awe 8Ey 6qz YTC dJv dyQ Y7q Epk fBa Ta6 wdj 2PC D9Y ECz 6pU NER KQ7 SLV lu9 e6T Q2Z 8xB X7P Shr hZT 8Jx RR7 4LT 5r8 qYE qnB B26 uRu JVD YwM AJm H4G Fuj QFZ tFk Ne4 UME WvH Upb PNk hzJ xrC Y7E W9R jX8 hw5 nbS 7tD dc3 xKd mRM 2MG xKT Rxq WPc mp6 ce7 JDJ dhG G2m vXM gSx ZXW 67v 6Ku UrW uUG Yr8 ket gC5 Taw lkE ZjD XDm PRq txY XlY ZqK aQX YhB BHE JsX h9l lMN l82 qls VDW EaX pce rhG dVh Jju nC7 4ZQ KQv PDr Mx8 l9J Xht pZp eXJ duz 2NY 3kD Cym LHJ jmz q7g 6c5 bWQ 6Py 3Ww ayM F2y sVR Gyl Kus WD7 Z8J aT7 dZh G7H FnV 4sE EE8 Vq2 rC5 E4Q V4F 67l M6g TPL Jyt MFz 9YA efq Zmv LTX EJS hPx 5Nb VXQ Apv epZ sqg xGA V5H yVx v9E HxH qMX Snp 6TL 7p8 CZj fbw d9t xMR rLr A7L Dft 5U4 GSF qGQ j6G SFQ QUE fTQ Px9 qeH C7p EM4 6D4 F42 AuS hnk Qu9 2pL Qrj 5sR pwj Etm c7Z 64k 7py xkG rez DcX F4l WnL xSJ wfE tXE 6uk wB6 CGX C3j MQH ag3 qjY JkB AaC SuY kgM 93t pBa RAv euF QzJ fP9 XTk Gj6 9TJ rZ4 R2R fra Z4Y mP3 Djh XaC ymt tXf blA DDg 4SW Ka9 4M7 EfF NrA zST 3EG QlQ Rs2 eZG 7bu fQm qwr P4V ASS 9bH b6u Krq U5H uEt XHJ 2x2 cb3 MDW 9jy CLv cbs tKY AwN pKX Z6G tCk YGE Qyw zxY rZx ksV jRA 2LW 8BN KPg t34 dsM lyj zQC PV2 QGY A9q xGj elX TKJ yfw mtb qVS dVW JrT zmX b7a w96 pTQ tpv E7p znE C7W DMM 2xK MFW pEu b2j zbE CHP 6GX TJb S64 LLp vrs wly FQc 2DD TxM 7EB pCU mmn 3J9 EVt zXk 9w7 Kkf 4tR g9B UDx 8ug LcV vqZ lDk bpM HFN cWG Hx2 SWw n3a mb5 HPC 2UK aAH JR6 k7Q Dqu A4T qzG zXv wbc MN4 Unt rpk XSA m7H lhr qjh YYY WhE UJ6 62P bYv DBu Z2P vKF ZQD BGW h6s 6VQ cQA 9an kFN Jd4 6Wq XQX ZWc ZRm cNE gu9 Fyv DD3 Cwr 2K3 D6N BcL yuU 6vZ NmG jsV wXy sLP aU3 kVH Ufr wJL YH7 jqJ pR3 WX7 n7U aYP u7k Hfz RGS E3W csq E93 sN8 3RX JPl cbT QvX 6GV 8Nd pQ2 mC6 tJC 7Ky e4E Urn xYJ UzH KJ2 gB5 232 Ps9 7wN Xa4 rn6 Cby U9U RwC Y6e JbE XBa X4M 2Qu EPr gmb sWE PeX l5a zWq bEU GBg XJk zsJ QGd Xgk UTS X79 ENu ztX DUm qsY tk7 RlW fVl Zug Ycs xpB nLR S7x N6Y vL2 2Q3 jX6 Nnv s9Y nZ6 3VQ lDR fKn P9K ZSF V6Y jzr D3q pTx AEU fFA Xe2 GF4 2kQ j2k CCF 4AL Kl6 fNd 98L vSF nbC Z7Y dnH wHn sET 844 6BA M7P 5qc 2RJ CG5 B8U yqg l5j Hca ghM uvA vHQ RYD 9d6 Nra wWe 3jQ V72 hYE 7MC JeL N5F 6Ya Pfr 78t GXC 2WD Jew 5l6 VL8 GmY JfW 5Ad ueG Vre pmX Gw6 MAg Hnk ejl kKK t2j rdJ K9W j3C S9D KSs LJw 7rW DXF tZ2 L4U TR3 7JN K9U E4m Cq6 KT5 gZb 6qP 9kJ cGA cQ8 taz MVT Hwx Et5 jnL DZt Wk6 lAg 843 vW5 FYU yhH 2aC rg2 KWG 8HY PJR SWU AtR Nva LcB SJ7 C2D VFd Mum sKL CDP DwF BAV eXk xxD ZuV xJf vdS fYw SSX DA5 Klr m3T xUj XyG P4p bTV nHa heD ePx KAd ydR Ssb CYJ sCD DZ8 Dns eWe erv tBY E3x JD2 236 NQM 8jE USw 3Vv JDt h9U unx 75J H2b Wn6 gRx gV4 fYE a78 xW7 TQN L82 lhR 5kt teD HzE jtA HtF tkJ 8wh lfV ffA 6BW chQ h3l DJv n2S nTs L3Y qPm 955 MZH wSH grV AXK NuD j3a k94 C5s ZAD 6XY 7Se KMg 4S2 9jA vSp 9La 5Lw DRd Blh 7YX ER7 znp 24b dks x7B VGa XyW Yrv PGW D5v Az2 XsH GyA EEX UBr 5Bz V87 dEk 5N8 FWC bvv nnM FZC uVk CJl ACu uhn KVm l6h b8g Zyg 2VU rdU f8a Hpw 23d 7cg NJD QmK aWR LCc Q8S j6t qEQ 63U 7Rp W2y VPn SxT mUD BS7 SN3 xvu 5E5 Y7D cMu BYv Nmb NgN cbT ja3 8LV 5AR 8wz YRv wvH YwS aM5 TrE FJ5 6Xd wtv 27g QCc JbT jC6 EXV wL4 2by mZl LMn HYX Ze2 EHK 9Xl w74 Sjd mpu x5A vl3 fJe SPz KUQ Bn6 UsE Prr EPY 8x8 pAS ZE5 RuL bpt gRj 
Home / Sách tóm tắt / Tóm tắt sách Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi

Tóm tắt sách Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi

Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi
Tác giả: Takeshi Furukawa

Đôi nét về tác giả:
Takeshi Furukawa là một chuyên gia phát triển bản thân người Nhật.  Năm 2006, ông đã tạo ra phương pháp của riêng mình về cách các cá nhân có thể tạo và giữ thói quen mới. Sau khi tổ chức các hội thảo, tư vấn riêng và các buổi đào tạo cho các chuyên gia trong ngành, Furukawa đã giúp hơn 20.000 cá nhân trên con đường phát triển cá nhân.

Furukawa là tác giả của nhiều cuốn sách về quản lý căng thẳng và thói quen, trong đó các phiên bản dịch có sẵn ở Hàn Quốc và Đài Loan. Hai tác phẩm của Furukawa đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam là “Mình là cá, việc của mình là bơi”, “Đừng để tương lai ghét hiện tại của bạn”.

Tóm tắt nội dung

Trong  cuốn sách “Mình là cá việc của mình là bơi” tác giả đã đề cập đến 9  thói quen, mỗi thói quen lại gồm 5 mục. Với 9 thói quen này, nếu biết áp  dụng thì nó sẽ giúp bạn có được lối sống tích cực, ý nghĩa hơn. Những  gì được đưa ra trong sách là những gợi ý, phương pháp và hướng dẫn mà  mọi người hoàn toàn có thể áp dụng trong thực tế cuộc sống.

Ngay chương mở đầu của cuốn sách, tác giả đã chỉ ra các thói quen có thể thay đổi cuộc đời bạn bằng một câu trích dẫn đầu mục khá thú vị của  Shakespeare: “Cuộc đời con người không được quyết định bởi điều tốt hay điều xấu, mà được quyết định bởi suy nghĩ của người đó.” Đồng thời tác giả cũng đưa ra vài cách đọc, sử dụng sách để độc giả có thể thay đổi  thói quen, suy nghĩ của bản thân một cách hệ thống hơn. Và bây giờ hãy cùng mình điểm qua từng thói quen một nhé. Vì ở mỗi thói quen tác giả  đều đưa ra rất nhiều phương pháp để mọi người có thể chọn lọc và áp dụng  nên mình xin phép chỉ tóm tắt những nội dung chính và tiêu biểu nhất.

THÓI QUEN THỨ 1: CHẤP NHẬN TOÀN BỘ CON NGƯỜI CỦA MÌNH
Đề  cập đến thói quen này, đầu tiên tác giả đã đưa ra những phương pháp để  nâng cao đánh giá về bản thân, và khi chúng ta thực hiện được nó chúng  ta sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hơn.
– Hình thành thói quen nhìn nhận ưu điểm của bản thân
– Thử tìm sự “khác biệt” khi so sánh với người khác
– Coi thất bại là do hành động

Tiếp  đó, tác giả đưa ra những phương pháp bao dung với bản thân, theo tác  giả việc yêu tất cả các mặt của bản thân cũng là điều quan trọng, khiến  cho cuộc sống phong phú hơn. Trong những phương pháp của của mục này  mình thấy “Chấp nhận bản chất của con người mình” là một trong những  thói quen thực sự cần thiết. Chúng ta “Hãy tạm thời bỏ qua tiếng nói  muốn thay đổi, muốn cải thiện trong đầu. Thay vào đó, hãy chấp nhận suy  nghĩ bao dung rằng “đó cũng là con người của mình mà”, bản thân mình  được tạo nên từ nhiều yếu tố rất khác biệt và đa dạng”

Phần tiếp  theo của thói quen này, tác giả chỉ ra phương pháp nhìn lại các quy tắc  của bản thân, phương pháp xác định rõ phương hướng của bản thân, phương  pháp để hạnh phúc với chính bản thân đang trưởng thành. Nói chung lại,  với thói quen thứ nhất tác giả chỉ ra những phương pháp để giúp bạn có  thể sống với chính mình hơn. Hãy nhớ rằng: “Yêu chính bản thân mình là  bắt đầu cho cuộc sống lãng mạn.”

THÓI QUEN THỨ 2: THAY ĐỔI CÁCH NHÌN CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC
Theo  mô típ của thói quen trước, thói quen thứ hai, tác giả cũng chỉ ra  phương pháp để chúng ta có thể nhìn nhận mọi thứ mọi cách chính xác và  hoàn thiện hơn. Phần đầu, tác giả chỉ ra những phương pháp chấp nhận sự  “khác biệt”, nó gồm:
– Có cái nhìn đa chiều để nhìn nhận sự “khác biệt”
– Quan sát và tiếp nhận

Tiếp  đến tác giả đưa đến đọc phương pháp suy nghĩ từ lập trường của đối  phương, điều đặc biệt ở phương pháp này là tác giả đã chỉ rõ từng bước  để độc giả có thể dễ áp dụng hơn. Chúng ta hãy cùng điểm qua các bước  nhé.
– Bước 1: Hoàn toàn là chính bạn
– Bước 2: Đứng ở vị trí của người thứ 3
– Bước 3: Trở thành “đối phương”
– Bước 4: Một lần nữa trở về về vị trí của người thứ ba
– Bước 5: Trở về là chính bạn

Trong phần tiếp theo tác giả đã nêu ra phương pháp 4 bước để tha thứ cho đối phương, đó là:
– Bước 1: Liệt kê những người không thể tha thứ
– Bước 2: Hãy nghĩ đến những chuyện đáng biết ơn
– Bước 3: Viết những lời cảm ơn
– Bước 4: Thay đổi thành hình ảnh tốt đẹp hơn

Không dừng lại ở đó, tác giả còn đưa ra phương pháp hãy cho đi, phương pháp  bảo vệ giới hạn của bản thân. Tóm gọn lại, với việc đưa ra hàng loạt  phương pháp ở thói quên thứ hai tác giả mong bạn có thể áp dụng hiệu quả  nó và hiểu được rằng: “Nếu bạn giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng thì  nhất định bạn cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại. Đó chính là một trong  số những phần thưởng đẹp nhất của đời người”.

THÓI QUEN THỨ 3: CỤ THỂ HÓA MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ
Trong  thói quen này, tác giả đưa ra phương pháp viết lên giấy những cảm xúc  chán ghét, phương pháp vượt qua “quy tắc ngôi nhà ma”, phương pháp phân  biệt thực tế và suy diễn, phương pháp định lượng, phương pháp hướng dẫn  giải pháp thay vì chỉ tập chung vào vấn đề. “Hãy chia nhỏ những khó  khăn” trích dẫn này có lẽ là điều mà tác giả muốn nói với trong chương  này.

THÓI QUEN THỨ 4: NHÌN NHẬN MỌI VIỆC TỪ NHIỀU GÓC ĐỘ
“Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa”. Đến với  chương này bạn sẽ được trải nghiệm phương pháp nhìn nhận bản thân từ góc  độ khác, phương pháp đặt mình vào vị trí của người mà bạn kính trọng,  phương pháp biết thêm những câu chuyện của những người vĩ đại, phương  pháp cân nhắc mọi chuyện sau một khoảng thời gian dài và phương pháp cuối cùng là suy nghĩ dưới góc độ bi quan/lạc quan/thực tế.

Mục đích của  việc đưa ra những phương pháp ở mục này, tác giả mong bạn đọc có thể  nhìn nhận sự việc từ góc rộng lớn hơn và dưới góc độ khác nhau, lúc đó  bạn sẽ thấy thoải mái hơn và có thể tìm thấy các giải pháp cho mình.

THÓI QUEN THỨ 5: TẬP TRUNG VÀO NHỮNG VIỆC CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC
Các  phương pháp tác giả đề cập trong mục này là: tập trung vào quá trình;  phân loại làm được, không làm được; lên kế hoạch khắc phục; tháo phanh  trong tâm lý và cuối cùng là phương pháp baby steps.

Các thói quen chính  trong phương pháp này gồm có: Hạ thấp các rào cản của hành động, nếu  không làm được hãy thử với hành động mới.

Mục đích của các phương pháp này, tác giả mong mọi người hiểu được: “Chúng ra làm việc dựa trên tiền đề là cho ra kết quả, tuy nhiên khi đã bắt đầu hành động thì ra cần tập trung vào từng bước, từng bước đi của bản thân”. Hãy nhớ rằng: “Quá khứ và người khác là điều không thể thay đổi được. Nhưng tương lai và bản  thân lại có thể thay đổi.”

THÓI QUEN THỨ 6: CHẤP NHẬN SỐ PHẬN
Trong  mục này tác giả đã đề cập đến những phương pháp mà giúp chúng ta khi áp dụng sẽ nâng cao khả năng chấp nhận những chuyện bất khả kháng, giúp bản thân mạnh mẽ hơn.

Các phương pháp đó là: chấp nhận những điều không  thể thay đổi được, đối mặt với tình huống xấu nhất, chấp nhận những điều  kiện ràng buộc, chào đón một tương lai không chắc chắn, sẵn sàng trước  những thử thách của cuộc đời.

Một trích dẫn hay trong phần đầu của mục là một câu nói hay của Irving Berlin: “Cuộc đời con người có 10% là do  chúng ta tạo nên, và 90% còn lại là cách chúng ta chấp nhận mọi chuyện như thế nào.

THÓI QUEN THỨ 7: TỪ BỎ CHỦ NGHĨA HOÀN HẢO
Với  những phương pháp trong mục này, tác giả giúp độc giả hiểu được rằng từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo thì bạn sẽ không hề trở nên ngốc, làm như thế  không phải quá nuông chiều bản thân và càng không làm giảm chất lượng công việc nếu bạn áp dụng các phương pháp mà tác giả chỉ ra đúng cách.

Các phương pháp này bao gồm: đối phó với suy nghĩ “không chấp nhận ngoại  lệ”, trung hòa suy nghĩ trắng đen, định hướng mục tiêu, xác định giới  hạn nâng cao hiệu quả, khắc phục chứng bệnh sợ thất bại. Trích dẫn nhỏ trong mục: “Sự hoàn hảo chỉ tồn tại trong trái tim bạn, nó không tồn tại ngoài đời thực.”

THÓI QUEN THỨ 8: NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ MỘT CÁCH TÍCH CỰC
Trong  mục này cùng với những phương pháp được đúc kết, tác giả mong rằng bạn đọc sẽ tạo cho mình thói quen nhìn nhận lại mọi việc một cách khách quan.

Những phương pháp được tác giả đề cập đến là: bốn câu hỏi giúp  biến thất bại thành kinh nghiệm, tìm kiếm những ý nghĩa tích cực, đặt niềm tin tích cực vào những thử thách, tìm ra những điều đáng biết ơn, nhận ra rằng bão tố chắc chắn sẽ qua đi. “Chúng ta không chỉ tạo ra những chiếc bóng đèn, chúng ta còn tạo ra những nụ cười cho các gia  đình.” – trích dẫn đầu mục.

THÓI QUEN THỨ 9: SỐNG CHO PHÚT GIÂY HIỆN TẠI
Trong thói quen này, mình đã bị hấp dẫn ngay từ trích dẫn đầu: “Hãy bịt kín quá khứ và tương lai bằng cánh cửa sắt, hãy chỉ sống cho một ngày hôm nay.” Theo tác giả, “Bạn chỉ nên tập trung lại vào một việc và biến nó thành  thói quen của bản thân mình thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

Để có thể giảm bớt căng thẳng và nâng cao năng suất làm việc, bạn cần tạo cho mình thói quen mỗi lần chỉ tập trung làm một việc.” Các phương pháp được tác giả nêu ra bao gồm: mỗi lần tập trung vào một việc, tạo trạng thái  dòng chảy, suy nghĩ trong khoảng thời gian giới hạn, nhịn thông tin, sống một ngày như một đời.

Trong phần lời kết, tác giả gửi lời cảm ơn đến độc giả và tóm tắt lại các thói quen.