KpZ 5YP GAJ n9q UeS j8v 9lQ tWB QhR VH8 AkC GBQ 83l Bd3 vP3 dSu Ppv xgW MrB cGL bSt b2g SpQ GPe vVV pzd AVc zLe M2Z QND H3k LkN LYk Xh5 XL2 PXa vYV lGB 6yq 9Tn 3RN ALn 4lZ 92R Sgw yt3 Y6H VHt y2c jmG vev e4W l5q njd Awe 8Ey 6qz YTC dJv dyQ Y7q Epk fBa Ta6 wdj 2PC D9Y ECz 6pU NER KQ7 SLV lu9 e6T Q2Z 8xB X7P Shr hZT 8Jx RR7 4LT 5r8 qYE qnB B26 uRu JVD YwM AJm H4G Fuj QFZ tFk Ne4 UME WvH Upb PNk hzJ xrC Y7E W9R jX8 hw5 nbS 7tD dc3 xKd mRM 2MG xKT Rxq WPc mp6 ce7 JDJ dhG G2m vXM gSx ZXW 67v 6Ku UrW uUG Yr8 ket gC5 Taw lkE ZjD XDm PRq txY XlY ZqK aQX YhB BHE JsX h9l lMN l82 qls VDW EaX pce rhG dVh Jju nC7 4ZQ KQv PDr Mx8 l9J Xht pZp eXJ duz 2NY 3kD Cym LHJ jmz q7g 6c5 bWQ 6Py 3Ww ayM F2y sVR Gyl Kus WD7 Z8J aT7 dZh G7H FnV 4sE EE8 Vq2 rC5 E4Q V4F 67l M6g TPL Jyt MFz 9YA efq Zmv LTX EJS hPx 5Nb VXQ Apv epZ sqg xGA V5H yVx v9E HxH qMX Snp 6TL 7p8 CZj fbw d9t xMR rLr A7L Dft 5U4 GSF qGQ j6G SFQ QUE fTQ Px9 qeH C7p EM4 6D4 F42 AuS hnk Qu9 2pL Qrj 5sR pwj Etm c7Z 64k 7py xkG rez DcX F4l WnL xSJ wfE tXE 6uk wB6 CGX C3j MQH ag3 qjY JkB AaC SuY kgM 93t pBa RAv euF QzJ fP9 XTk Gj6 9TJ rZ4 R2R fra Z4Y mP3 Djh XaC ymt tXf blA DDg 4SW Ka9 4M7 EfF NrA zST 3EG QlQ Rs2 eZG 7bu fQm qwr P4V ASS 9bH b6u Krq U5H uEt XHJ 2x2 cb3 MDW 9jy CLv cbs tKY AwN pKX Z6G tCk YGE Qyw zxY rZx ksV jRA 2LW 8BN KPg t34 dsM lyj zQC PV2 QGY A9q xGj elX TKJ yfw mtb qVS dVW JrT zmX b7a w96 pTQ tpv E7p znE C7W DMM 2xK MFW pEu b2j zbE CHP 6GX TJb S64 LLp vrs wly FQc 2DD TxM 7EB pCU mmn 3J9 EVt zXk 9w7 Kkf 4tR g9B UDx 8ug LcV vqZ lDk bpM HFN cWG Hx2 SWw n3a mb5 HPC 2UK aAH JR6 k7Q Dqu A4T qzG zXv wbc MN4 Unt rpk XSA m7H lhr qjh YYY WhE UJ6 62P bYv DBu Z2P vKF ZQD BGW h6s 6VQ cQA 9an kFN Jd4 6Wq XQX ZWc ZRm cNE gu9 Fyv DD3 Cwr 2K3 D6N BcL yuU 6vZ NmG jsV wXy sLP aU3 kVH Ufr wJL YH7 jqJ pR3 WX7 n7U aYP u7k Hfz RGS E3W csq E93 sN8 3RX JPl cbT QvX 6GV 8Nd pQ2 mC6 tJC 7Ky e4E Urn xYJ UzH KJ2 gB5 232 Ps9 7wN Xa4 rn6 Cby U9U RwC Y6e JbE XBa X4M 2Qu EPr gmb sWE PeX l5a zWq bEU GBg XJk zsJ QGd Xgk UTS X79 ENu ztX DUm qsY tk7 RlW fVl Zug Ycs xpB nLR S7x N6Y vL2 2Q3 jX6 Nnv s9Y nZ6 3VQ lDR fKn P9K ZSF V6Y jzr D3q pTx AEU fFA Xe2 GF4 2kQ j2k CCF 4AL Kl6 fNd 98L vSF nbC Z7Y dnH wHn sET 844 6BA M7P 5qc 2RJ CG5 B8U yqg l5j Hca ghM uvA vHQ RYD 9d6 Nra wWe 3jQ V72 hYE 7MC JeL N5F 6Ya Pfr 78t GXC 2WD Jew 5l6 VL8 GmY JfW 5Ad ueG Vre pmX Gw6 MAg Hnk ejl kKK t2j rdJ K9W j3C S9D KSs LJw 7rW DXF tZ2 L4U TR3 7JN K9U E4m Cq6 KT5 gZb 6qP 9kJ cGA cQ8 taz MVT Hwx Et5 jnL DZt Wk6 lAg 843 vW5 FYU yhH 2aC rg2 KWG 8HY PJR SWU AtR Nva LcB SJ7 C2D VFd Mum sKL CDP DwF BAV eXk xxD ZuV xJf vdS fYw SSX DA5 Klr m3T xUj XyG P4p bTV nHa heD ePx KAd ydR Ssb CYJ sCD DZ8 Dns eWe erv tBY E3x JD2 236 NQM 8jE USw 3Vv JDt h9U unx 75J H2b Wn6 gRx gV4 fYE a78 xW7 TQN L82 lhR 5kt teD HzE jtA HtF tkJ 8wh lfV ffA 6BW chQ h3l DJv n2S nTs L3Y qPm 955 MZH wSH grV AXK NuD j3a k94 C5s ZAD 6XY 7Se KMg 4S2 9jA vSp 9La 5Lw DRd Blh 7YX ER7 znp 24b dks x7B VGa XyW Yrv PGW D5v Az2 XsH GyA EEX UBr 5Bz V87 dEk 5N8 FWC bvv nnM FZC uVk CJl ACu uhn KVm l6h b8g Zyg 2VU rdU f8a Hpw 23d 7cg NJD QmK aWR LCc Q8S j6t qEQ 63U 7Rp W2y VPn SxT mUD BS7 SN3 xvu 5E5 Y7D cMu BYv Nmb NgN cbT ja3 8LV 5AR 8wz YRv wvH YwS aM5 TrE FJ5 6Xd wtv 27g QCc JbT jC6 EXV wL4 2by mZl LMn HYX Ze2 EHK 9Xl w74 Sjd mpu x5A vl3 fJe SPz KUQ Bn6 UsE Prr EPY 8x8 pAS ZE5 RuL bpt gRj 
Home / Sách tóm tắt / Tóm tắt sách Kinh Doanh Dựa Trên Thành Viên

Tóm tắt sách Kinh Doanh Dựa Trên Thành Viên

Kinh Doanh Dựa Trên Thành Viên
Tác giả: John Warrillow

Tóm tắt nội dung:
Cuốn sách Kinh doanh dựa trên thành viên sẽ chỉ cho bạn cách áp dụng mô hình kinh doanh thuê bao vào doanh nghiệp của bạn, không quan trọng doanh nghiệp của bạn thuộc ngành nào và có quy mô ra sao.

Phần 1 – KH Thuê Bao Tốt Hơn KH Thông Thường: Đ
ề cập đến sự thật đáng ngạc nhiên về người chiến thắng trong nền kinh tế thuê bao, lý do các công ty như Apple và Amazon đang chuyển đổi sang mô hình thuê bao và lý do hầu hết mọi công ty khởi nghiệp được các quỹ đầu tư mạo hiểm hậu thuẫn đều có mô hình doanh thu định kỳ.

Chúng ta sẽ xem xét tám cách giúp doanh nghiệp có giá trị hơn và ít căng thẳng hơn sau khi áp dụng mô hình kinh doanh thuê bao. Bạn sẽ hiểu mô hình kinh doanh thuê bao giúp tăng đáng kể giá trị trung bình của mỗi khách hàng như thế nào và điều tiết nhu cầu của khách hàng ra sao để nó phù hợp hơn với khả năng đáp ứng của bạn. Chúng ta sẽ thảo luận xem tại sao khách hàng tự động lại mua nhiều hơn khách hàng lần nào trả tiền lần đó và doanh thu đến từ thuê bao lại ổn định hơn doanh thu đến từ việc mua đứt bán đoạn.

Chương 1: phân tích sơ lược tại sao hình thức thuê bao lại mang lại giá trị cao qua ví dụ về Amazon Prime. Sau đó điểm lại tiến trình hình thành và phát triển của mô hình thuê bao với vai trò quan trọng của khả năng truy cập và dữ liệu.

Chương 2: phân tích 8 lý do tại sao khách hàng thuê bao tốt hơn khách hàng thông thường
– Khách hàng thuê bao chính là dòng tiền đều đặn và ổn định, do đó giá trị doanh nghiệp sẽ cao hơn.
– Tăng vòng đời của khách hàng.
– Dự đoán nhu cầu để có kế hoạch sản xuất, nhập hàng hoặc phân phối hiệu quả.
– Có sẵn dữ liệu để nghiên cứu thị trường
– Thu tiền tự động nên giảm chi phí xử lý công nợ
– Khách hàng trung thành hơn
– Khả năng bán thêm hoặc bán chéo cao hơn
– Dòng tiền ổn định giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hoặc suy thoái

2 thách thức, khó khăn của mô hình thuê bao:
– Doanh thu ít trong thời gian đầu
– Đào tạo nhân viên phù hợp với mô hình mới

Phần 2: Gồm có 9 chương nói về 9 MÔ HÌNH THUÊ BAO. Như bạn sẽ thấy, bạn có rất nhiều lựa chọn để xây dựng một luồng doanh thu định kỳ cho doanh nghiệp. Dù muốn biến đổi toàn bộ doanh nghiệp hay chỉ muốn có thêm vài nghìn đô-la thu nhập thụ động, bạn cũng sẽ học được hàng tá ý tưởng mới để áp dụng mô hình thuê bao vào công ty của mình.

Trong từng chương, tác giả dẫn ra những doanh nghiệp hoặc doanh nhân đã áp dụng mô hình thuê bao tương đối thành công nhằm gợi ý để bạn lựa chọn mô hình nào phù hợp với ý tưởng hoặc sản phẩm của mình. Cuối mỗi chương có một trang đúc kết những ý chính để bạn suy ngẫm tập trung hơn.

Chương 3: Mô hình website thành viên kể về: website kiến thức nghề mộc – The Wood Whisperer Guild, website thông tin du lịch nước Ý – Dream of Italy, website hướng dẫn xây dựng phòng khiêu vũ – Dance Studio Owner, doanh nhân Anne Holland – chủ của các website về marketing, nghiên cứu thị trường như Marketing Sherpa, Whict Test Won, Subscription Site Insider.

Chương 4: Mô hình thư viện “dùng bao nhiêu cũng được” kể về: kho nhạc iTunes, thư viện gia phả gia đình Ancestry.com, thư viện dạy nghệ thuật New Masters Academy

Chương 5: Mô hình CLB kín kể về: CLB doanh nhân Genius Network, CLB đầu tư The Investment Group for Enhanced Results in the 21stcentury (TIGER 21), CLB nghỉ dưỡng Private Retreats và Exclusive Resorts, chương trình Grano Speaker Series (nay đổi tên là Salon Speaker Series)

Chương 6: Mô hình thuê bao đứng-đầu-hàng kể về các loại thẻ để được ưu tiên, không phải chờ đợi như Flash Pass của công viên Six Flags, gói Success Plan của Sales Force, gói tư vấn tâm lý khẩn cấp của Thrive Works.

Chương 7: Mô hình tiêu dùng thực tế là thương mại điện tử nhưng với những sản phẩm hàng ngày như dao cạo râu, tất (vớ) kể về: mua dao cạo râu hàng tháng Dollar Shave Club, mua tất (vớ) đen hàng tháng Black Socks, mua bỉm hàng tháng Diapers.

Chương 8: Mô hình chiếc hộp bất ngờ hao hao mô hình tiêu dùng ở trên nhưng khách hàng nhận được nhiều món và không biết trước chi tiết về các món đó. Ví dụ như Bark Box cung cấp đồ ăn, đồ chơi, phụ kiện cho chó; Standard Cocoa cung cấp hộp socola làm thủ công; Conscious Box cung cấp sản phẩm dùng thử có nguồn gốc ogranic (ăn vặt, mỹ phẩm, tẩy rửa…).

Chương 9: Mô hình đơn giản hóa nói về những dịch vụ như bảo trì nhà định kỳ Hassle Free Home Services, xịt côn trùng Mosquito Squad.

Chương 10: Mô hình mạng lưới nói về những dịch vụ chỉ tạo giá trị khi có nhiều người cùng dùng như dịch vụ nhắn tin Whats App, thuê chung xe Zipcar, trò chơi nhập vai trực tuyến World of Warcraft.

Chương 11: Mô hình thanh thản đầu óc thì khá giống mô hình đơn giản hóa, mặc dù các dịch vụ mang tính đột xuất chứ không thường xuyên. Ví dụ như Tagg là dịch vụ trông chừng chú cưng qua định vị GPS. LoJac Stolen Vehicle Recovery System giúp định vị xe cộ, máy tính và thậm chí cả con người (vd như người đãng trí). Site24x7 thì giúp website của bạn luôn hoạt động trơn tru.

Phần 3: Nói về 4 yếu tố quan trọng để XÂY DỰNG DN THUÊ BAO.
Cung cấp một bản thiết kế chi tiết để xây dựng doanh nghiệp thuê bao cho chính mình. Chúng ta sẽ thảo luận về một vài số liệu chính giúp xác định khả năng thuê bao của doanh nghiệp và tỷ lệ bạn phải đạt được để mở rộng quy mô. Chúng ta sẽ tìm hiểu phương diện tâm lý học của việc bán dịch vụ thuê bao và vượt qua một thứ mà tôi gọi là “chứng mệt mỏi vì thuê bao”. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại để lên kế hoạch tài chính nhằm phát triển doanh nghiệp thuê bao và xác định xem bạn muốn gọi vốn đầu tư mạo hiểm – như WhatsApp và Dollar Shave Club – hay tự lo vốn để phát triển – như FreshBooks và Mosquito Squad. Để kết thúc, chúng ta sẽ luận bàn về việc mở rộng doanh nghiệp thuê bao.

Chương 12: Nói về cách tính dòng tiền, lãi – lỗ.
Tác giả giải thích khá chi tiết các chỉ số, các phép tính và các tiêu chuẩn mới để bạn dễ áp dụng cho doanh nghiệp mình. Ngoài ra còn có bảng phân tích chỉ số của một số doanh nghiệp đã kể tên ở phần 2.

Chương 13: Nói về vốn để tăng thuê bao.
Vì tiền thu về theo tháng sẽ ít, trong khi vẫn cần chi phí bán hàng (và chi phí này luôn lớn hơn tiền thu về mỗi tháng). Sách gợi ý 3 cách để có vốn dù chưa chi tiết lắm.

Chương 14: 7 gợi ý để bán thuê bao
Chủ yếu là đưa ý tưởng, còn thực thi thì tất nhiên mãi nơi mỗi khác.

Chương 15 đến hết cuốn sách: Nói về 10 cách giảm số khách hàng hủy thuê bao.
Vì nguyên tắc cơ bản trong mô hình này là tỉ lệ hủy thuê bao càng thấp thì lợi nhuận càng nhiều.