Chính Sách Quyền Riêng Tư

ChiaSeHay.Net tôn trọng quyền riêng tư người dùng và chúng tôi không chia sẻ bất kì chi tiết cá nhân của bạn, mọi người với các đối tác khác khi không cần thiết. Bạn phải đồng ý với các chính sách về bản quyền, quyền riêng tư mà chúng tôi đưa ra dưới đây  :

  1. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn gửi đến trang web và các dữ liệu về vị trí. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách hiệu quả và ổn định nhất, hỗ trợ khách hàng nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.
  2. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp bạn dễ sử dụng trang web của chúng tôi hơn và chúng tôi khuyên bạn cho phép điều này để bạn có thể tận dụng hết lợi ích của nó. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn nếu bạn muốn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình.
  3. Chúng tôi không gửi chi tiết của bạn cho các bên thứ ba vì lý do thương mại, trừ khi nhằm trợ giúp quy trình đặt chỗ khi chuyển hướng bạn tới nhà cung cấp dịch vụ du lịch để thực hiện đặt chỗ hoặc cho phép quảng cáo hiển thị liên quan.
  4. Mọi thông mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ bảo mật và chúng tôi luôn giữ thông tin của bạn an toàn.
  5. Trang web của chúng tôi có liên kết đến các trang web khác. Thông tin mà bạn cung cấp cho những trang web này đều phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web đó, do vậy chúng tôi khuyến khích bạn xem xét những chính sách của họ trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân.
  6. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.
  7. Nếu bạn không chấp nhận hoặc chưa hiểu các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Mọi thắc mắc về nội dung, bản quyền, điểu khoản sử dựng … các bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng website của chúng tôi : ChiaSeHay.Net !!!