Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi ngữ Văn

Ôn thi ngữ Văn

Phân tích Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh

Phân tích Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 2/09/1969) Bác không chỉ là một lãnh tụ thiên tài, người anh hùng đã giải phóng dân tộc, đất nước Việt Nam thoát khỏi xiềng xích của nô lệ mà Người còn là một …

Read More »

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh (1942 – 1988) là nhà thơ nữ tiêu biểu nhất của thơ ca Việt Nam hiện đại. Người yêu thơ mệnh danh Bà là “Nữ hoàng của thi ca tình yêu”. Những vẫn thơ của bà luôn in đậm nét …

Read More »

Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm

Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943 là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ nhà thơ trẻ, có những đóng góp nổi bật cho thơ ca Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. …

Read More »

Phân Tích Bài Thơ Việt Bắc Của Tố Hữu

Phân Tích Bài Thơ Việt Bắc Của Tố Hữu Tố Hữu (1920 -2002) là nhà thơ trữ tình chính trị. Mỗi tập thơ của ông là một chặng đường cách mạng. Thơ Tố Hữu có giọng tâm tình ngọt ngào, mang tính dân tộc đậm đà, là tấm gương phản …

Read More »