Home / Tài liệu tiếng Anh / Download sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao – Advanced English Grammar Ebook PDF

Download sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao – Advanced English Grammar Ebook PDF

Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao – Advanced English Grammar
Tác giả: Lê Dũng

Cuốn ” Ngữ pháp tiếng anh nâng cao” được biên soạn cho học sinh phổ thông, học viên và sinh viên đã trải qua trình độ tiếng Anh căn bản. Cuốn sách này ra dời tiếp theo sau cuốn Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, nhằm giúp người đọc đi sâu vào những vấn dề dã học, phát triển kiến thức và các kĩ năng cần thiết liên quan đến tự loại, cụm từ, mệnh đề và câu.

Nội dung cuốn sách bao gồm 16 chương, trong đó 11 chương đầu giảng về từ loại, các chương sau đề cập các vấn đề cú pháp của câu và dưới câu. Trong tất cả các chương, tác giả luôn cô gắng trình bày nội dung cần lĩnh hội dưới hình thức bải giảng, giải thích cặn kẽ các cách dùng và quy luật người học cần nắm vừng theo nguyên tắc giảng giải từng bước với các thí dụ và hình vẽ minh họa. Các bài tập ở cuối mỗi chương sẽ giúp các bạn củng cố phần lí thuyết vừa học và đánh giá được mức độ tiếp thu bài giảng

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm:
Sách Tự Học Đột Phá Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh