Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Nameraka Nihongo Kaiwa (tiếng Việt) – なめらか日本語会話 (PDF+Audio)

Download Nameraka Nihongo Kaiwa (tiếng Việt) – なめらか日本語会話 (PDF+Audio)

Nameraka Nihongo Kaiwa (tiếng Việt) – なめらか日本語会話

Nameraka Nihongo Kaiwa –  なめらか日本語会話 là 1 giáo trình Trung Cấp dành cho đối tượng là các bạn đã “Ok” trong văn viết nhưng vẫn còn chưa thành thục trong giao tiếp tình huống. 

Bằng việc nghe các mẫu hội thoại thông dụng, các bạn sẽ hiểu các quy luật trong văn nói của tiếng Nhật, rồi tự mình luyện tập nhuần nhuyễn, các bạn sẽ cải thiện khả năng nói tiếng Nhật của mình “không ngờ” đó nhá. Giáo trình chia làm 3 phần với 23 mục nhỏ rất chi tiết và rõ ràng. Với cuốn sách này bạn sẽ thành công trong giao tiếp tiếng Nhật, đúng như tiêu chí đề ra.

(条件がある場合は、元の本を購入する必要があります)

Download Ebook PDF + Audio: Tại đây