Home / Tài liệu tiếng Anh / Download tài liệu Luyện Siêu Trí Nhớ 4000 Từ Vựng Tiếng Anh

Download tài liệu Luyện Siêu Trí Nhớ 4000 Từ Vựng Tiếng Anh

Luyện Siêu Trí Nhớ 4000 Từ Vựng Tiếng Anh

Bộ tài liệu “Luyện siêu trí nhớ 4000 từ vựng tiếng anh” gồm 6 quyển là cách học tiếng anh hiệu quả theo cách người Do Thái. Đó là cách nhớ từ vựng lâu hơn, áp dụng từ vựng cho các cụm từ, các câu chuyện, hình ảnh, giúp người học dễ dàng ứng dụng vào trong thực tế.
Chúc các bạn học tốt tiếng Anh !

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm tài liệu:
5000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất