Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi ngữ Văn / Khái quát tác giả và tác phẩm môn ngữ Văn 12

Khái quát tác giả và tác phẩm môn ngữ Văn 12

Khái quát tác giả và tác phẩm môn ngữ Văn 12

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Khái quát tác giả và tác phẩm môn ngữ Văn 12
Nội dung tài liệu bao gồm các tác giả và tác phẩm:
– Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh
– Tây Tiến – Quang Dũng
– Việt Bắc – Tố Hữu
– Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm
– Sóng – Xuân Quỳnh
– Người Lái Đò Sông Đà – Nguyễn Tuân
– Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường
– Vợ Chồng A Phủ – Tô Hoài
– Vợ Nhặt – Kim Lân
– Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành
– Chiếc Thuyền Ngoài Xa – Nguyễn Minh Châu
– Hồn Trường Ba, Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ
Chúc các bạn học tập và thi tốt !

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu ôn thi môn ngữ Văn