Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Hướng dẫn giải đề thi thư THPT Quốc Gia năm 2020 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT – Lần 2

Hướng dẫn giải đề thi thư THPT Quốc Gia năm 2020 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT – Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2
Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút
Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Gợi ý đáp án: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

41. A

42. B

43. A

44. A

45. A

46. D

47. C

48. C

49. A

50. A

51. C

52. A

53. C

54. A

55. C

56. D

57. A

58. C

59. B

60. C

61. C

62. D

63. A

64. A

65. B

66. A

67. A

68. D

69. A

70. B

71. A

72. B

73. A

74. A

75. B

76. B

77. B

78. C

79. B

80. A

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa học của Sở GD&ĐT – Đề số 7