Home / Thư viện đề thi / Đề thi vật Lý THPT / Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý – Đề số 18

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý – Đề số 18

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý – Đề số 18

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý – Đề số 18
Bộ đề chuẩn cấu trúc của Bộ giáo dục và Đào tạo
Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút
Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết
Chúc các bạn học tập và thi tốt

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý – Đề số 15