Home / Tài liệu tiếng Anh / Download sách Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Bài Tập Và Đáp Án)

Download sách Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Bài Tập Và Đáp Án)

Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Bài Tập Và Đáp Án)
Tác giả: Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên

Sách “Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh” do tác giả Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên là cuốn sách ngữ pháp đã được phát hành và tái bản rất nhiều lần trong những năm qua.

Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh được biên soạn thành 9 chương, đề cập đến những vấn đề ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi trình độ. Các chủ điểm ngữ pháp trong từng chương được biên soạn chi tiết, giải thích cặn kẽ các cách dùng và quy luật mà người học cần nắm vững. Sau mỗi chủ điểm ngữ pháp là phần bài tập đa dạng nhằm giúp người học củng cố lý thuyết

Hy vọng Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh sẽ là một quyển sách thiết thực, đáp ứng yêu cầu học, ôn tập và nâng cao trình độ ngữ pháp cho người học và là quyển sách tham khảo bổ ích dành cho giáo viên

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm:
Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh
Sách Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh