Home / Đời Sống

Đời Sống

Cuộc Đời Là Chuỗi Những Sự Lựa Chọn

Cuộc Đời Là Chuỗi Những Sự Lựa Chọn – Tony buổi sáng Sáng nay đánh răng trước hay ăn sáng trước? Quánh trước thì ăn sáng ngon hơn, nhưng ăn xong lại hôi miệng. Còn ăn trước thì không ngon nhưng sau đó thì lại được sạch thơm. Nếu ăn …

Read More »

Nghèo Đói Là Trường Đại Học Tốt Nhất

“Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của đời tôi”. Câu chuyện về ý chí phấn đấu, vươn lên đầy hoài bão này đã thực sự lay động lòng người. …

Read More »