Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng anh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang
Kỳ thi được diễn ra vào ngày 29/05/2021. Đề thi gồm 34 câu, thí sinh có 60 phút để làm bài
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Dương
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang