Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2023 – 2024 Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2023 – 2024 Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2023 – 2024 Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2023 – 2024 Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng
Đề thi gồm 01 trang với 6 bài toán tự luận, thí sinh có 150 phút để làm bài
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2023 – 2024 Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 Sở GD&ĐT Nghệ An