Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 Trường ĐH Khoa Học Huế – lần 1

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 Trường ĐH Khoa Học Huế – lần 1

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 Trường ĐH Khoa Học Huế – lần 1

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 Trường Đại Học Khoa Học Huế – lần 1
Kỳ thi được diễn ra vào ngày 31/05/2021. Đề thi gồm 02 trang, được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 bài toán, thời gian làm bài 120 phút
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Phước
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2020 – 2021 Trường ĐH Khoa Học Huế – lần 1