Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Thuận

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Thuận

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Thuận

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Thuận
Kỳ thi được diễn ra vào ngày 12/06/2021. Đề thi được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 bài toán, thí sinh có 150 phút để làm bài
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Thuận
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Cà Mau