Home / Thư viện đề thi / Đề thi vật Lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2016 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2016 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2016 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2016 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Đề thi có mã đề 169, gồm có 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.


Gợi ý đáp án đề thi thử THPT QG 2016
Môn thi: Vật Lý; Mã đề: 169

1. D 2. B 3. D 4. C 5. A
6. A 7. B 8. A 9. B 10. A
11. B 12. D 13. A 14. A 15. D
16. C 17. C 18. B 19. C 20. B
21. C 22. B 23. B 24. B 25. A
26. D 27. C 28. A 29. C 30. A
31. A 32. B 33. D 34. C 35. C
36. A 37. C 38. D 39. B 40. D
41. D 42. D 43. B 44. D 45. A
46. A 47. C 48. A 49. C 50. C

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo