Home / Thư viện đề thi / Đề thi vật Lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 1

Hôm nay gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Lần 1
Đề thi có mã đề 201, gồm 05 trang với 40 câu trắc nghiệm, học sinh có 50 phút để làm bài thi
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Lần 1
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Lần 1