Home / Thư viện đề thi / Đề thi vật Lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT TX Quảng Trị – Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT TX Quảng Trị – Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT TX Quảng Trị – Lần 1

Hôm nay gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT TX Quảng Trị – Lần 1
Đề thi có mã đề 203, gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, học sinh có 50 phút để làm bài thi
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn vật Lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Lần 1