Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Hóa Học năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Hóa Học năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Hóa Học năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Hóa học năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội
Đề gồm 03 trang, có mã đề 001, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài 60 phút
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Gợi ý đáp án: Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Hóa học năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội
Mã đề 001

01. A

02. A

03. C

04. A

05. A

06. C

07. C

08. B

09. A

10. C

11. B

12. A

13. B

14. C

15. A

16. B

17. B

18. C

19. A

20. D

21. A

22. D

23. D

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. D

30. A

31. A

32. A

33. A

34. B

35. A

36. D

37. D

38. B

39. D

40. D

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Giáo Dục Công Dân năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội