Home / Thư viện đề thi / Đề thi Địa Lí THPT / Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2
Đề thi có 04 trang, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài 50 phút
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi THPT QG 2020 – Lần 2

Môn thi: Địa lí

41 – D 42 – B 43 – B 44 – D 45 – C 46 – A
47 – A 48 – A 49 – C 50 – A 51 – B 52 – D
53 – A 54 – A 55 – B 56 – A 57 – A 58 – D
59 – A 60 – A 61 – D 62 – D 63 – A 64 – D
65 – C 66 – D 67 – B 68 – C 69 – A 70 – D
71 – B 72 – A 73 – B 74 – D 75 – A 76 – B
77 – C 78 – A 79 – B 80 – D

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo