Home / Thư viện đề thi / Đề thi Địa Lí THPT / Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Có đáp án)

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Có đáp án)

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2019 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Đề thi có mã đề 001, gồm 04 trang, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài 50 phút
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi THPT QG 2019
Môn thi: Địa lí

41 – A 42 – B 43 – D 44 – A 45 – A 46 – B
47 – D 48 – D 49 – C 50 – A 51 – A 52 – B
53 – D 54 – A 55 – C 56 – A 57 – C 58 – C
59 – C 60 – A 61 – B 62 – B 63 – D 64 – A
65 – A 66 – A 67 – A 68 – D 69 – B 70 – C
71 – B 72 – D 73 – C 74 – C 75 – B 76 – A
77 – A 78 – C 79 – C 80 – A

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp 24 Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2019 môn Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo