Home / Thư viện đề thi / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đồng Nai

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đồng Nai
Đề thi gồm có 04 trang, với 37 câu hỏi kèm bài tự luận, thời gian làm bài 60 phút
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Khánh Hòa
Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội