Home / Thư viện đề thi / Đề thi tiếng Anh THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Đề thi có đáp án
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF