Home / Thư viện đề thi / Đề thi vật Lý THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2019 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2019 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2019 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Đề thi có mã đề 001, gồm có 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút
Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết
Chúc các bạn học tập và thi tốt.


Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi THPT QG 2019
Môn thi: Vật Lý

1 – C 2 – A 3 – D 4 – A 5 – B 6 – D
7 – A 8 – C 9 – C 10 – C 11 – C 12 – D
13 – A 14 – C 15 – A 16 – C 17 – B 18 – A
19 – B 20 – B 21 – A 22 – A 23 – A 24 – B
25 – B 26 – D 27 – A 28 – B 29 – A 30 – D
31 – C 32 – D 33 – A 34 – A 35 – C 36 – C
37 – B 38 – C 39 – B 40 – C

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý sở GD&ĐT TP.HCM