Home / Thư viện đề thi / Đề thi tiếng Anh THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo – Lần 2
Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút
Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết
Chúc các bạn học tập và thi tốt.Gợi ý đáp án đề thi minh họa kỳ thi THPT QG 2020 – Lần 2

Môn thi: Tiếng Anh

1. A 2. C 3. A 4. A 5. A
6. C 7. C 8. B 9. A 10. B
11. C 12. B 13. D 14. A 15. C
16. C 17. A 18. D 19. B 20. B
21. A 22. A 23. C 24. C 25. A
26. C 27. D 28. A 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. A 35. C
36. A 37. A 38. D 39. A 40. A
41. A 42. C 43. A 44. D 45. B
46. D 47. C 48. D 49. D 50. A

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Lần 1