Home / Tài liệu tiếng Hàn / Download sách 1200 Câu Luyện Dịch Tiếng Hàn Quốc Ebook PDF

Download sách 1200 Câu Luyện Dịch Tiếng Hàn Quốc Ebook PDF

1200 Câu Luyện Dịch Tiếng Hàn Quốc
Tác giả: ThS. Lê huy Khoa

Cuốn sách “1200 Câu Luyện Dịch Tiếng Hàn Quốc” của tác giả ThS. Lê huy Khoa biên soạn, nhằm đáp ứng nhu cầu luyện dịch của những độc giả sử dụng tiếng Hàn.

Để sử dụng hiệu quả, Cuốn sách này được tập hợp từ các bản tin, nguồn tin, đầu đề của các bài báo Hàn Quốc liên quan theo thời gian, địa điểm và các chủ đề khác nhau để dịch ra tiếng Việt, giúp độc giả tham khảo cách dịch, từ vựng sử dụng, vì thế nó chỉ có giá trị về mặt hỗ trợ học tập, không có giá trị về giá trị thời sự, tính chính xác của tin tức.

Do các câu luyện dịch đều tập hợp các đầu đề bản tin, bài tin tiếng Hàn. Vì vậy câu văn tiếng Hàn có thể thiếu cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh, chúng tôi không điều chỉnh, sửa đổi vì đây là văn phong của người Hàn Quốc, tài liệu giúp độc giả làm quen với phong cách diễn đạt này.


(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm tài liệu:
Giáo trình tự học Tiếng Hàn cho mọi người – Phần trung cấp